วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

วงการโทรคมนาคมปี'54 คึกคัก ประเดิม 3 จีทีโอทีทั่วประเทศ-เอชเอสพีเอ

หลังกระบวนการประมูลใบอนุญาต 3จี ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ต้องยุติลงตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 23 ก.ย.2553 ที่มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไอเอ็มที ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์โดยให้ กทช. ระงับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไอเอ็มที ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และการดำเนินการต่อไปตามประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
เวลานั้นความหวังที่จะได้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จีทั่วประเทศเป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม กระทั่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขยายโครงข่าย 3จีทั่วประเทศภายใต้งบดำเนินงาน 19,980 ล้านบาท แบ่งเป็นการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17,440 ล้านบาท อัพเกรดโครงข่ายเดิมของบริษัท เอซีที โมบายในระบบ 2 จีเป็น 3 จีราว 2,000 ล้านบาท และงบสำรอง 540 ล้านบาท

กระบวนการประกวดราคาโครงการจัดสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ทีโอที ทั่วประเทศ มูลค่าโครงการ 17,440 ล้านบาท คืบหน้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดขายซองประมูลในวันที่ 14 ธ.ค. 2553 และรับยื่นซองพร้อมเอกสารเพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 10 ม.ค. 2554 กระทั่งประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเข้าร่วมประมูลในวันที่ 18 ม.ค. 2554

แม้ระหว่างกระบวนการจะมีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติให้เข้าร่วมประมูลยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้ระงับการประมูลโครงการ 3จีทีโอทีออกไปก่อน ทว่าหนึ่งวันก่อนประมูลศาลได้มีคำสั่งยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีของผู้ฟ้องคดี ทำให้ทีโอทีสามารถจัดประกวดราคาโครงการจัดสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ทีโอที ทั่วประเทศได้

โดยการประกวดราคาโครงการจัดสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ทีโอที ทั่วประเทศ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (อี-อ๊อคชั่น) ในวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา คอนซอร์เตียมเอสแอล ประกอบด้วยบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย จำกัด บริษัท โนเกีย-ซีเมนส์ จำกัด ใช้รหัสประมูล GGG222 เสนอราคาต่ำสุดที่ 16,290 ล้านบาท ลดลงจากราคากลาง 1,150 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.59% ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้เป็นการเสนอให้รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่เซ็นอนุมัติ โดยตามกำหนดการจะลงนามในสัญญาว่าจ้างได้ประมาณกลางเดือนก.พ. และในเดือนเม.ย.นี้จะสามรถเปิดให้บริการ 3 จีทีโอทีในบางพื้นที่เพิ่มเติมได้ พร้อมเปิดบริการครอบคลุมทั่วประเทศใน 1 ปี

ภายหลังการประกวดราคาเสร็จสิ้น นายนพณัฏฐ์ หุตะเจริญ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ราคาประมูลที่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งทุกขั้นตอนดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซึ่งราคาที่ได้ในวันนี้ตามขั้นตอนยังมีการต่อรองราคากันอีกครั้ง

ความหวังที่จะได้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จีทั่วประเทศของคนไทยกลับมาอีกครั้ง หากการดำเนินงานโครงการนี้ไม่มีเหตุให้สะดุดล้มไปก่อน

ขณะที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการโทรคมนาคมไม่น้อยไปกว่าการประมูลโครงการ 3จีของทีโอที เมื่อนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท เซ็นสัญญาให้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เช่าใช้โครงข่ายเพื่อให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเวลา 15 ปี ภายหลังจากบมจ.ทรูฯ เข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท ฮัทช์สัน ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนระบบซีดีเอ็มเอภายใต้แบรนด์ ฮัทช์ ใน 25 จังหวัด ด้วยมูลค่า 6,300 ล้านบาท โดยการลงนามในสัญญาดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา

ตามข้อตกลงในสัญญาซึ่ง กสท ได้ลงนามกับ ทรู มีด้วยกัน 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. สัญญาโอนถ่ายลูกค้าที่ใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอ แบ่งเป็น สัญญาดูแลลูกค้าเพื่อถ่ายโอนไปยังเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ และสัญญาที่ดูแลโครงข่ายเดิมในระบบซีดีเอ็มเอ ซึ่งเป็นสัญญาที่มีอายุ 2 ปี และ 2. สัญญาให้ดำเนินการธุรกิจระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จีแบบเอชเอสพีเอ แบ่งเป็นสัญญาเช่าใช้อุปกรณ์บางส่วนในการใช้บริการเครือข่ายโทร
ศัพท์เคลื่อนที่ระบบเอชเอสพีเอ และสัญญาขายส่ง-ขายปลีก ซึ่งเป็นสัญญาที่มีอายุ 15 ปี

ดังนั้นในช่วงครึ่งปีแรกของวงการโทรคมนาคมจะมีการลงทุนเพื่อขยายโครงข่ายทั้งจากโครงการ 3จีทีโอที และการอัพเกรดเทคโนโลยีบนคลื่นความถี่เดิมเพื่อให้บริการ 3 จี ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ

ส่งผลให้เพียงแค่เดือนแรกของปี 2554 วงการโทรคมนาคมก็ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี 3 จีใน 2 รูปแบบ สร้างความคึกคักให้กับวงการสื่อสารโทรคมนาคมไทยอย่างมาก.
ที่มา เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

sahasachai@gmail.com

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ FlashSanook แฟลชเกมสนุกของคนออนไลน์